Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Αυτόν τον πυνκογραφημένο «ογκόλιθο» 670 σελίδων μετάφρασε στην ελληνική γλώσσα ο 

Σωκράτης Καψάσκης και παρουσιάζεται από τη Bιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη σε 

επιμέλεια Δημήτρη Αρβανιτάκη. Ο Louis Coutelle, ανασκάπτει τα χρόνια κατά τα οποία ο 

Σολωμός δεν είχε γίνει ακόμη Σολωμός. Και ακολουθεί την πορεία του στη ζωή και στα 

γράμματα, τις επιδράσεις του, τις δοκιμές του, εωσότου γίνει ο μεγάλος ποιητής πλέον 

Διονύσιος Σολωμός.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου