Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

(της Βάλη Τσιρώνη) 


 "Λογοκρατορίες -Η ιστορία των γλωσσών-". 


Σε αυτό το βιβλίο περιγράφεται η γλωσσική θέαση της ανθρώπινης Ιστορίας, με 

πολλούς χάρτες, αναυτικές περιγραφές, φαινομενικά

 κουράζει με την πολλή του ανάλυση, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί ένα 

εξαιρετικό οδηγό θέασης του αόρατου επιπέδου της Ιστορικής φαινομενολογίας των 

γλωσσοκρατοριών μέσα από υψηλής ευφλεκτικότητας περιγραφές και επισταμένης 

έρευνας αναλύσεις.

 Ένα βιβλίο άξιο διαβάσματος, που μπορεί να οδηγήσει σε σκεπτικές προτάσεις 

απορiών μέσααπό το οξύδερμο λάτισμα των κεφαλαίων του. 

Χρονολογία Έκδοσης Δεκέμβριος 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου