Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

Gordon Square Review welcomes submissions for its debut issue through October 15, 2017.
​Writers will receive $25 per accepted prose piece and $10 per accepted poem.


Gordon Square Review is online literary magazine published biannually by Literary Cleveland to showcase emerging writers nationwide, award editing mentorships, and provide a venue to spotlight Northeast Ohio writers.
They are accepting work for their inaugural issue, including personal essays, hybrid prose and short stories; they pay $25 for up to 5,000 words. The deadline is 15 October. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : http://www.gordonsquarereview.org/submit.html 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου