Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018


ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Άγγελος Χανιώτης | Παρασκευή 22 Ιουνίου | 21:00
«Το ηµέρωµα της νύχτας: Η αρχαία Ελλάδα µετά το ηλιοβασίλεµα»
Παρόλο που οι αντιλήψεις για τη νύχτα είναι σχεδόν καθολικές και ελάχιστα υπόκεινται σε όποια αλλαγή –η νύχτα συνδέεται µε τον φόβο, την ερωτική επιθυµία, το υπερβατικό και τον θάνατο–, η πραγµατικότητα της νύχτας άλλαζε διαρκώς στον αρχαίο ελληνικό κόσµο υπό την επίδραση πολλών παραγόντων, και αυτό αντικατοπτρίζεται σε θεσµικές, νοµικές, στρατιωτικές, θρησκευτικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις, µέχρι λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές τάσεις. Η παρουσίαση θα υπογραµµίσει τις ιστορικές εξελίξεις, θα χειριστεί τη δυναµική αλληλεπίδραση µεταξύ των αντιλήψεων για τη νύχτα και την πραγµατικότητα και, τέλος, θα εξετάσει το αποτύπωµα της νυχτερινής ζωής στον υλικό πολιτισµό και την τέχνη της αρχαίας Ελλάδας.
Ο Άγγελος Χανιώτης είναι Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στη Σχολή Ιστορικών Μελετών του Ινστιτούτου Προηγµένων Μελετών του Princeton, γνωστός για την πρωτότυπη και ευρείας κλίµακας έρευνά του στην πολιτιστική, θρησκευτική και οικονοµική ιστορία της ελληνιστικής περιόδου και της ρωµαϊκής Ανατολής. Πρόσφατα συνεπιµελήθηκε στη Νέα Υόρκη την έκθεση «Ένας κόσµος συναισθηµάτων», όπου αναδεικνύεται το σύµπαν των συναισθηµάτων του αρχαίου κόσµου µέσα από επιλεγµένα εκθέµατα της αρχαίας τέχνης και του υλικού πολιτισµού. Από τις Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης κυκλοφορεί το βιβλίο του Θεατρικότητα και δηµόσιος βίος στον ελληνιστικό κόσµο και ετοιµάζεται η έκδοση του βιβλίου Η εποχή των κατακτήσεων – Ο ελληνικός κόσµος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό. Επίσης επιµελήθηκε την έκδοση του τόµου Η νύχτα: Φαντασία και πραγµατικότητα της νύχτας στην ελληνορωµαϊκή αρχαιότητα (Γενεύη 2018) και προετοιµάζει έκθεση για τη νύχτα στην ελληνική αρχαιότητα, που θα παρουσιαστεί στην Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια, µαθήµατά του µε θέµα τον ελληνιστικό κόσµο µπορεί να παρακολουθήσει κανείς στα ανοικτά διαδικτυακά µαθήµατα του Mathesis (mathesis.cup.gr/) των Πανεπιστηµιακών Εκδόσεων Κρήτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου