Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκδόσεις «Λούπινα»,
Διακίνηση: εκδόσεις «Εκάτη», 

Τίτλος:                                     «Σόδομα & Γόμμορα: η ιστορία της Ακολασίας δια μέσου των αιώνων και του κόσμου»
Συγγραφέας:                             Pietro Fabiani (Πέτρος Φαμπιάνι, Ιππότης,Καθηγητής)
Μετάφραση:                             Εκ του ιταλικού, χ. μ.
Γλώσσα πρωτοτύπου:              Ιταλική
Έτος 1ης  Έκδοσης:                   1924
Έτος 1ης  Έκδοσης Λούπινα      2018
Διαστάσεις:                               12 x 17
Αριθμός Σελίδων:                    192 (εκατόν ενενήντα δύο).
Κατηγορία:                                δοκίμιο
ISBN: 978-960-87397-2-7                                           


«...Ὑπάρχουν ἀποσπάσματα, πραγματικῶς ἐκπλήσσοντα, ἀξιούμενα πάσης δυνατῆς προσοχῆς καὶ καλοῦντα τὸν ἐνθουσιασμόν μου διὰ τὴν δημοσίευσιν τοῦ βιβλίου μου, ὅπερ ἐμπιστεύομαι εἰς τὴν καλὴν διάθεσιν τῶν κριτικῶν καὶ τοῦ διανοουμένου κοινοῦ, τοῦ ἐστερημένου ἐπιπλάστου σεμνοτυφίας.
Εἶμαι βέβαιος ὅτι χάριν τῆς μεγίστης σημασίας τοῦ θέματος, τὸ βιβλίον αὐτὸν θὰ τύχη θερμῆς ὑποδοχῆς.
Συνηθισμένος καθὼς εἶμαι νὰ σπουδάζω τὰς ὀρέξεις τοῦ κοινοῦ, ἔχω ἀπόλυτον πεποίθησιν ὅτι δὲν θ’ ἀπατηθῶ ὡς πρὸς τὴν πλήρη καὶ ἀπόλυτον ἐπιτυχίαν τοῦ ἔργου μου τούτου...»

Καθηγητής Πέτρος Φαμπιάνι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου