Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

ΠΟΙΗΤΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ, ΔΙΚΑΣΤΗ-ΕΦΕΤΗ 

ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ- ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗ ΟΡΦΑΝΙΔΗ

με τιτλους

ΠΑΠΥΡΟΙ ΤΗΣ ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΥ

(2 ΠΟΙΗΜΑΤΑ)

δημοσιευμενα στα 

ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

Δημήτρης Ὀρφανίδης γεννήθηκε τὸ 1964. Μετὰ ἀπὸ δικηγορία εἰσῆλθε στὸ Δικαστικὸ Σῶμα τὸ 1995. Σήμερα φέρει τὸν βαθμὸ τοῦ Ἐφέτη. Ἔχει ἐκπονήσει μεταπτυχιακὴ ἐργασία καὶ διδακτορικὴ διατριβὴ στὴν Γερμανία στὸ Ἐργατικὸ Δίκαιο. Ἐκπροσώπησε τὴν Ἑλλάδα στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση στὸν τομέα τοῦ Οὐσιαστικοῦ Ποινικοῦ Δικαίου. Ἀπὸ τὸ 2004 ἕως σήμερα ἔχει δημοσιεύσει στὸν νομικὀ τύπο 19 ἄρθρα στοὺς τομεῖς τοῦ Ἐργατικοῦ, Συνταγματικοῦ, Ἑνωσιακοῦ καὶ Ἰατρικοῦ Δικαίου, ένῶ ἐπίκειται ἡ δημοσίευση ἑνὸς ἀκόμη στὸν Τομέα τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου στὸ πλαίσιο συλλογικῆς ἔκδοσης τῆς Ἑταιρείας Νομικών Βορείου Ἑλλάδος. Ἐπίκειται δὲ ἡ ἔκδοση νομικῆς μελέτης του μὲ τίτλο «Ἡ Κοινωνικὴ Ἀρχὴ καὶ ἡ Δεσμευτικότητά της στὶς Ἔννομες Τάξεις τῆς Παγκοσμιοποίησης ». Διδάσκει στὴν ΕΣΔΙ (ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) ἀπὸ τὸ 2014 ἕως σήμερα.
Ποιήματά του ἔχουν βραβευθεῖ σὲ ποιητικοὺς διαγωνισμοὺς καὶ ἔχουν δημοσιευθεῖ στὴν Μεγάλη Ἐγκυκλοπαίδεια τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Λογοτεχνίας Χάρη Πάτση τὸ 2014, 2015 καὶ 2017. Ἔχει ἐκδώσει τὸ 2014, τὴν ποιητικὴ συλλογὴ «Δασυνόμενον Ἔψιλον», ἐνῶ ἐπίκειται ἡ ἔκδοση τοῦ δοκιμίου του « Ὁ 21ος Αἰώνας τοῦ Κ.Π.Καβάφη – Μία Discipline De Vie ».
Μιλᾶ ἀγγλικά, γερμανικά, γαλλικὰ καὶ ρωσικά.


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

ΠΑΠΥΡΟΙ ΤΗΣ ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΥ

(2 ΠΟΙΗΜΑΤΑ)

Πότε θὰ σκάσει μύτη ὁ Διαφωτισμὸς 
Ποὺ ὅποιος φυτεύει μιὰν ἐλιὰ 
Θὰ πολιτογραφεῖται αὐτοδικαίως Ἕλληνας?

******

Εἶναι ἀστοχία 
Νὰ ὑπερτερεῖ ὁ θάνατος τῆς ζωῆς 
Στὸ θέμα τῆς ἰσότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου